Péče o brýle

Mgr. Klára Sněhotová

Po zakoupení brýlí je důležitá péče o tento výrobek. Doporučuji vám, osvojit si několik jednoduchých pravidel péče o brýle, které zajistí, že vám vaše nové brýle budou dobře a dlouho sloužit.

  • Nasazujte i odkládejte brýle vždy oběma rukama, aby se předešlo jejich mechanickému poškození.
  • Odkládáním a přenášením brýlí jejich v ochranném pouzdře zabráníte jejich poškození. Pokud brýle nepoužíváte, odkládejte je vždy pouze do pouzdra.
  • Nepokládejte brýle skly dolů, neodkládejte je na nerovné plochy.
  • Nečistěte brýle nasucho, navlhčete brýle sprejem nebo vlažnou vodou a osušte hadříkem na brýle. Plastové čočky nikdy nečistěte papírovým ubrouskem.
  • Zamezte kontaktu s ostrými a drsnými předměty a plochami.
  • Zamezte kontaktu s nadměrným teplem. Nevystavujte své brýle teplotě nad 50°C (nenechávejte je za oknem auta, nepoužívejte je v sauně atd.).
  • Zabraňte styku brýlí s chemikáliemi (aceton, ředidlo, mořská voda), zamezte styku s prostředky na barvení a úpravu vlasů (barvy, laky).
  • Pravidelně odstraňujte usazeniny a nečistoty, avšak pouze prostředky k tomu určenými.
  • Opravy a úpravy brýlí vždy svěřte do rukou odborníků – očních optiků, jejich péče jim zajistí dlouhou životnost.