Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Zrakové vady

Zrakové vady jsou způsobeny nesprávným poměrem délky oka a lomivostí optických prostředí (zejména rohovky a oční čočky), kterými prochází světlo přicházející do oka před jeho dopadem na sítnici. Je-li tento poměr vlivem dědičnosti nebo vývoje porušen dochází k rozostřenému vidění.

Myopie (krátkozrakost)

Tato vada vzniká, je-li oko vzhledem k lomivosti optických prostředí delší. Obraz se vytváří před sítnicí. Krátkozraký člověk má zhoršenou kvalitu vidění do dálky, na blízkou vzdálenost však vidí dobře. Myopie se koriguje minusovou (rozptylnou) korekcí v podobě brýlí či kontaktních čoček. Minusové brýlové čočky mají silnější okraj, při silnější korekci působí oči s takovými brýlemi menší.

Hypermetropie (dalekozrakost)

Jedná se o zrakovou vadu vzniklou příliš krátkým okem vzhledem k lomivosti optických prostředí. Obraz se vytváří za sítnicí. Lidé s touto vadou mají zhoršenou kvalitu vidění do blízka a v mnohých případech i do dálky. Na dálku však nutí tato vada čočku v oku k neustálému doostřování. Tato námaha může způsobovat bolesti hlavy a únavu očí projevující se nejčastěji večer po práci. Dalekozrakost lze vykompenzovat plusovými (spojnými) brýlovými nebo kontaktními čočkami. Spojné čočky jsou silnější uprostřed a ke kraji se ztenčují. Při silnější korekci mohou oči za takovýmito brýlemi působit větší.

Astigmatismus

Astigmatismem je nazývaná vada, která je způsobená nepravidelným zakřivením převážně rohovky. Rohovka (nebo čočka)nemají tvar kulové plochy a proto paprsky vcházející do oka nevytvoří jedno ohnisko, ale vzniknou dva obrazy, které mozek nedokáže zpracovat a vidění je neostré a deformované. Astigmatismus může být zkombinovaný s jinými vadami jako myopie a hypermetropie. Tyto oční vada se upravuje torickou (cylindrickou) korekcí, která vyrovnává nepravidelnosti zakřivení rohovky.

Presbyopie

K pohledu na blízké předměty potřebuje člověk zaostřit oko – akomodovat. S narůstajícím věkem se schopnost akomodace snižuje a kolem 40. roku života se pružnost čočky sníží natolik, že se člověk snaží kompenzovat tuto nedostatečnost nejdříve zvýšenou intenzitou světla při práci a oddalováním čteného textu (tzv. krátké ruce), později přistoupí k brýlím. Této oční vadě se nelze vyhnout. Presbyopii korigujeme plusovým přídavkem do blízka (addicí). Čočky používané pro úpravu této vady jsou závislé na kombinaci s jinými očními vadami a na Vašich požadavcích pro práci do blízka. Nejvhodnější variantu pro Vaše potřeby je vhodné zkonzultovat s Vaším očním optikem či optometristou.