Warning: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /data/www/23798/optika-ostrava_cz/www/wp-config.php on line 95
Zrakové vady - optika-ostrava.cz - Mgr. Klára Sněhotová

Zrakové vady

zraková vada

Zrakové vady jsou způsobeny nesprávným poměrem délky oka a lomivostí optických prostředí (zejména rohovky a oční čočky), kterými prochází světlo přicházející do oka před jeho dopadem na sítnici. Je-li tento poměr vlivem dědičnosti nebo vývoje porušen dochází k rozostřenému vidění a vzniká tak zraková vada.

Myopie (krátkozrakost)

Myopie vzniká, když oko je delší vzhledem k lomivosti optických prostředí. Obraz sledovaného předmětu se vám vytváří před sítnicí. Jte-li krátkozraký vidíte hůř do dálky, na blízkou vzdálenost však vidíte dobře. Myopie se koriguje minusovou (rozptylnou) korekcí v podobě brýlí či kontaktních čoček. Minusové brýlové čočky mají silnější okraj, při silnější korekci působí oči s takovými brýlemi menší, tomuto jevu jde zabránit výběrem tenčených brýlových čoček.

Hypermetropie (dalekozrakost)

Hypermetropie je zraková vada způsobená příliš krátkým okem vzhledem k lomivosti optických prostředí. Obraz sledovaného předmětu se vám vytváří za sítnicí. Jte-li hypermetrop, můžete mít zhoršenou kvalitu vidění do blízka i do dálky, u této vady se projevy mění v závislosti na její velikosti. Pokud nepoužíváte správnou korekci nutí tato vada vaši oční čočku v oku k neustálému doostřování. Tato námaha může způsobovat bolesti hlavy a únavu očí projevující se nejčastěji večer po práci. Dalekozrakost můžete vykompenzovat plusovými (spojnými) brýlovými nebo kontaktními čočkami. Spojné čočky jsou silnější uprostřed a ke kraji se ztenčují. Při silnější korekci mohou oči za takovýmito brýlemi působit větší, tomuto jevu jde zabránit výběrem tenčených brýlových čoček.

Astigmatismus

Astigmatismem je nazývaná vada, která je způsobená nepravidelným zakřivením převážně rohovky (někdy taky čočky). Rohovka (někdy čočka) nemají tvar kulové plochy, a proto paprsky vcházející do oka nevytvoří jedno ohnisko. Ve vašem oku vzniknou dva obrazy, které mozek nedokáže zpracovat a vidění je neostré a deformované. Astigmatismus může být zkombinovaný s dalšími jsmenovanými vadami. Astigmatismus se upravuje tórickou (cylindrickou) korekcí, která vyrovnává nepravidelnosti zakřivení rohovky.

Presbyopie

Presbyipie je zraková vada, která vzniká po 40. až 45. roku života přirozenou degenerací oční čočky. Nejedná se tedy o zrakovou vadu jako takovou, ale o přirozený vývoj lidského organismu. Presbyopie je způsobená ztrátou pružnosti oční čočky, která tak není schopná zaostřit do blízka. První příznaky této vady nejčastěji poznáte tak, že začnete oddalovat text na čtení. Při pozorování těchto příznaků navštivte optometristu nebo očního lékaře pro předepsání vhodné korekce. Presbyopie se koriguje plusovým přídavkem k dálkové korekci.